ICNAB

Poklon Miradža

 

Hvala Allahu Uzvišenom. Njemu se zahvaljujemo, od Njega pomoć i oprost tražimo. Njemu se utječemo od poroka i ružnih djela svojih. Onoga koga Allah na pravi put uputi, niko ga u zabludu ne može odvesti, a onoga koga On u zabludi ostavi niko ga na pravi put ne može uputiti. Svjedočimo da je samo Allah bog i da je Muhammed Njegov rob i Njegov Poslanik, koga je On uistinu poslao da radosnu vijest donese i da opomene prije nego što nastupi Sudnji čas. Onaj ko se pokorava Allahu i Njegovom Poslaniku na pravom je putu, a onaj ko se Njemu i Njegovom Poslaniku ne pokorava u velikoj je zabludi. Molimo Allaha, našeg Gospodara, da nas uvrsti među one koji se Njemu i Njegovom Poslaniku pokoravaju, koji slijede Njegovo zadovoljstvo i koji se čuvaju Njegove srdžbe. Mi smo Allahovi i Njemu pripadamo.

Opširnije: Poklon Miradža

Hutba - Savjeti onima na vlasti

Hvala Allahu Uzvišenom. Njemu se zahvaljujemo, od Njega pomoć i oprost tražimo. Njemu se utječemo od poroka i ružnih djela svojih. Onoga koga Allah na pravi put uputi, niko ga u zabludu ne može odvesti, a onoga koga On u zabludi ostavi niko ga na pravi put ne može uputiti. Svjedočimo da je samo Allah bog i da je Muhammed Njegov rob i Njegov Poslanik, koga je On uistinu poslao da radosnu vijest donese i da opomene prije nego što nastupi Sudnji čas. Onaj ko se pokorava Allahu i Njegovom Poslaniku na pravom je putu, a onaj ko se Njemu i Njegovom Poslaniku ne pokorava u velikoj je zabludi. Molimo Allaha, našeg Gospodara, da nas uvrsti među one koji se Njemu i Njegovom Poslaniku pokoravaju, koji slijede Njegovo zadovoljstvo i koji se čuvaju Njegove srdžbe. Mi smo Allahovi i Njemu pripadamo!

Opširnije: Hutba - Savjeti onima na vlasti

Hutba: Lijenost u dobrim djelima

Čovjek po svojoj Bogom datoj prirodi odnosno fitretu teži dobru a čuva se zlih dijela i zlih ljudi. Većina sebe želi vidjeti i predstaviti dobrim i korisnim. Osoba koja ima minimum karaktera razmišlja o plemenitim i društveno krisnim djelima i nastoji ih više činiti u budućnosti. Otuda su česte izjave naših sugovornika koji vele, 'ja kad bih bio bogat donirao bih to i to'. Ili 'ja kad bih dobio na lutriji dao bih toliko i toliko hiljada za džamiju'. Dok ovakva razmišljanja i izjave nam s jedne strane govore o altruističnim nakanama i želji da se pomogne pojedincima i zajednici, s druge strane ona nam opisuju običaje ljudi da čekaju neku iznenadnu i ogromnu količinu imetka kojom bi usrećili druge. To iščekivanje se pretvara u odgađanje, a odgađanje postaje zanemarivanje koje vodi ka letargičnosti, lijenosti i indiferentnosti. 

 

 

Opširnije: Hutba: Lijenost u dobrim djelima

HUTBA: Dan ašura

 
Hvala Allahu, dž.š. na nimetima kojima nas svakodnevno obasipa. Hvala Allahu koji nas je uputio ka nuru Islama, i koji nas je učinio muslimanima.
 
 
Neka je salavat i selam na posljednjeg Allahovog Poslanika Muhammeda, a.s., na njegovu porodicu, časne ashabe i sve one koji ih slijede u dobru do kijametskog dana.
 
Draga braćo i sestre.
 
Allahova, dž. š., je odredba da je danom stvaranja nebesa i Zemlje, odlučio da se vrijeme računa sa dvanaest mjeseci, među kojima je posebnu počast dao za četiri sveta mjeseca.
 
Božiji poslanik, Muhammed, a.s.,  u hadisu  pojašnjava koja su to četiri mjeseca:  „Vrijeme kruži, kao i onoga dana kada je Allah stvorio nebesa i Zemlju. Godina ima dvanaest mjeseci, od čega su četiri sveta: tri, jedan za drugim: zu-l-ka'de, zu-l-hidždže i muharrem i redžeb, koji je između džumade-l-uhra i ša'bana!“ (Buharija)

Opširnije: HUTBA: Dan ašura

Hutba o presudi Radovanu Karadžiću - Nezim Halilović Muderris

Braćo i sestre u islamu! Tema naše današnje hutbe je Ratnom zločincu Karadžiću Haški sud presudio sa po sat i 45 minuta zatvora 

  za svaku nevino ubijenu žrtvu.

 

Na pomenutu temu govorim dan poslije sramne presude Međunarodnog suda u Hagu ratnom zločincu Radovanu Karadžiću. Od juče je Sud u Hagu za mene Međunarodni sud srama u Hagu, a jučerašnji dan je dan u kojem je međunarodno pravo za mene trajno palo na ispitu. Presuda Karadžiću podrazumijeva da je ratni zločinac dobio samo sat i 45 minuta za svaku ubijenu žrtvu, tj. svaki dan zločinac odleži gotovo 14 nedužnih žrtava.

Danas je petnaest, jedanaest i šest dana nakon niza terorističkih napada u Republici Turskoj, napada koji su od strane svjetskih medija vješto zaobiđeni kao centralna vijest, a većina zemalja se nije solidarisala sa Vladom i narodom Republike Turske, isto kao da muslimanski životi i krv imaju manju vrijednost! Govorim na zadatu temu dva dana nakon terorističkog napada u Belgiji, koji je uzburkao svjetsku javnost.

Opširnije: Hutba o presudi Radovanu Karadžiću - Nezim Halilović Muderris

Hutba - Mektebska godina

13. maj 2016./7. šaban 1437. h.g.
 

Hvala Uzvišenom Allahu na blagodatima koje nam je podario. Hvala Allahu, dž.š., na blagodati djece koju On daruje onome kome On hoće, koji njima obveseljuje roditelje, ali ih stavlja i na kušnju kako će taj emanet ispuniti. Salavat i selam neka je na Muhammeda, a.s., njegovu časnu porodicu, ashabe i sve muslimane koji ga slijede do Sudnjeg dana.

          Poštovana braćo!

 

          Nalazimo se na kraju mektebske godine. Naša djeca su vrijedno radila, dolazila u mekteb, jedna subotom, jedna nedjeljom, i učila o svome dinu. Kao raditelji, trebamo biti ponosni na njih i njihove uspjehe, ali isto tako ovo je prilika da se zapitamo  kakav je naš odnos prema mektebu, ali i o našoj djeci općenito.

 

          Naša obaveza, kao vjernika, jeste da svojoj djeci u emanet prenesemo našu vjeru, da ih  naučimo kako trebaju kao pravi muslimani živjeti. To nam je obaveza, jer Uzvišeni Allah poručuje: „O vjerinici, čuvajte sebe i porodice svoje od vatre, čije će gorivo ljudi i kamenje biti“. (Et-Tahrim, 6)

 

Opširnije: Hutba - Mektebska godina

Hutba - "Black Friday"

Hutba – ''Black Friday''

Hvala Allaha Koji nas je na Istinu uputio, jer da nas On uputio nije, mi bismo u zabludi danas bili. Donosim salavat i selam na najodabranije Allahovo stvorenje, Poslanika Muhammeda, njegove ashabe, njegovu porodicu i sve one koiji ga slijede.

Draga braćo i sestre,

znati odrediti prioritete u životu – odlike su pametnog čovjeka; ne dozvoliti da budu zavarani – djela su pažljivih i pronicljivih ljudi.

Spoznati da postoji Bog – vrlina je koja je data mudrom čovjeku; iskoristiti vrijeme koje im je dato – tako postupaju uspješni ljudi;

Opširnije: Hutba - "Black Friday"