ICNAB

Biografija - Damir Husamović

Damir Husamović

Damir Husamović je rođen 1983. godine u Gračanici. Osnovnu školu i gimnaziju završio je u Gračanici, a 2001. godine odlazi na studije u Tursku kao stipendista Ministarstva Obrazovanja Republike Turske. 2006. godine završava ekonomski fakultet na Middle East Technical University u Ankari i stiče zvanje Diplomiranog Ekonomiste. Iste godine odlazi na postdiplomske studije u SAD kao stipendista University of Rochester. U oktobru 2008. godine stiče zvanje Magistra Ekonomskih Nauka na University of Rochester u gradu Rochester,država New York.

 

Od 2009. do 2011. godine bio je zaposlen u Rochester Academy Charter School kao administrator. Od 2011. godine  zaposlen je u Federaciji Balkansko-Američkih Udruženja (FEBA) kao Regionalni Direktor. U periodu od 2008. do 2011. godine obavljao je dužnost Predsjednika Džematskog Odbora Bosansko-Hercegovačkog Kulturnog Centra Rochester, a od januara 2016. godine je član Upravnog Odbora Bosansko-Hercegovačkog Islamskog Centra New York. Od 2012. godine obavlja i dužnost predsjednika Bošnjačke Omladine New York-a.

 

Na poziciju Sekretara Sabora Islamske Zajednice Bošnjaka Sjeverne Amerike (ICNAB) izabran je 2012. godine.

 

Damir Husamović je oženjen i otac je troje djece. Trenutno živi u New York City-u, u državi New York.