ICNAB

Članovi Upravnog odbora

Članovi Upravnog odbora

 

Mr. Sabahudin ef. Ćeman, glavni imam

Mirnes Lemeš, generalni sektetar

Mr. Abdulah ef. Polovina, glavni imam za medžlis I - West

Osman ef. Brkić, glavni imam za medžlis II - Midwest

Muris ef. Neimarlija, glavni imam za medžlis III - Northeast

Mr. Ismet ef. Zejnelović, glavni imam za medžlis IV - South

Nihad Poljaković, medžlis I - West

Samir Mujgić, medžlis II - Midwest

Kasim Delalić, medžlis III - Northeast

Alija Džekić, medžlis IV - South